Zkouška ovladatelnosti psa - ZOP

KRITÉRIA PRO ZKOUŠKU ZOP

1. Stáří psa nejméně 10 měsíců
2. Účast na zkoušce není podmíněna splněním jiného stupně zkoušky
3. Povelová technika je pro všechny cviky uvedena v části Připomínky  k provádění a popis cviků. Obecně platí, že u cviků zk. ZOP může psovod používat zvukové i posunkové povely a to současně.

OBSAH ZKOUŠKY ZOP

I.  Základní část    

1.  Přivolání – volba ze dvou variant :   
                        a) v klidu s předsednutím před  psovoda
                        b) za pohybu k noze psovoda
2.  Ovladatelnost na vodítku
3.  Ovladatelnost bez vodítka
4.  Sedni - lehni - vstaň
5.  Odložení ( vzdálenost 30 kroků )

II. Cviky skupinové a speciální
Počet psů ve skupině je 3 - 5.              

Složení a velikost skupiny určuje vedoucí zkoušek po dohodě s rozhodčím.

1.  Ovladatelnost na vodítku ve skupině
2.  Sedni - lehni - vstaň ve skupině (na vodítku)
3.  Odložení vleže ve skupině (vzdálenost 30 kroků, 2 min.)
4.  Přenesení psa psovodem a cizí osobou ( 5m + 5m, pes má náhubek)
5.  Chůze po nepříjemném materiálu s jedním zastavením